Vision High/Low

Item no. 37873

field_5af5541e8af6f

Vision High/Low är ett vackert, funktionellt och funktionsnedsättningsvänligt bord,  där höjdjusteringsintervallet är större än på de flesta andra bord.

Eftersom det är ett höj- och sänkbart bord kan det användas både sittande och stående. Höjden är enkel att ställa in till en optimal arbetsställning med ett lätt tryck på manöverpanelen.

Bordsskivan kan vinklas nästan upp till lodrätt läge (71°). Det innebär att avståndet från användarens ögon till bordsskivan kan minskas avsevärt. Detta är särskilt en fördel för personer med synnedsättning och användare med rörelsenedsättning.

Även när bordsskivan är i vinklat läge kan den magnetiska listen MagRule hålla pappren på plats och se till att de inte glider ned. Det bidrar också till att användaren får en bekväm arbetsställning oavsett om man sitter eller står och om bordsskivan är vinklad eller inte.