Diagonal är ett speciallyftsystem som gör köksöverkåp höjdjusterbara och funktionshindervänliga. Lyftsystemet har en unik funktion eftersom det inte bara kan sänka skåpet till en höjd där det blir tillgängligt för sittande användare, utan det kan också flytta skåpet utåt från väggen och närmare användaren. På så sätt gör Diagonal lyftsystem att innehållet i överskåpen kan nås av alla.

Skåpen monteras på Diagonal lyftsystem, och höjden justeras elektriskt via en liten manöverknapp. Höjdjusteringsområdet är 43 cm i höjd och 18 cm horisontellt. Den diagonala rörelsen (neråt och ut mot användaren) gör en stor skillnad, särskilt för sittande användare eftersom skåpets innehåll kommer inom räckhåll.

Diagonal är ett lyftsystem som är utvecklat för personer med begränsad fysisk rörlighet, och det ger äldre och funktionshindrade flexibilitet och frihet att använda köket på samma villkor som alla andra.