Beskrivning

Ett tvättställ som gör människor med särskilda behov självständigare

Användare med begränsad rörlighet kan behöva extra stöd i badrummet för att kunna sköta sin personhygien utan hjälp. Med rätt hjälpmedel kan de göra mer på egen hand. Detta underlättar verkligen deras vardag, ökar livskvaliteten och frigör vårdarnas tid för andra uppgifter.

Ett tvättställ som SupportLine är utformat specifikt för personer med rörelsehinder och äldre som behöver extra stöd i badrummet. För användare med särskilda behov är det viktigt att hjälpmedlen i badrummet gör rummet säkert att röra sig i. Kombinationen av vatten och halt golv kan öka fallrisken. Lösningarna i badrummet måste förhindra att detta inträffar och få användarna att känna att badrummet är säkert för dem att använda.

 

Pålitligt och stabilt tvättställ för personer med begränsad rörlighet

Det ergonomiska tvättstället SupportLine är särskilt lämpligt för rörelsehindrade och personer med begränsad rörlighet. De kan använda de integrerade och ergonomiska greppstängerna som stöd och som hjälp när de sätter sig ner eller reser sig upp.

Om en användare har svårt att hålla balansen behöver de ofta stödstänger att luta sig mot när de t.ex. flyttar sig från toaletten till tvättstället. Eftersom tvättstället kan skjutas i sidled kan användaren använda de integrerade handstängerna som stödhandtag när hen går till toaletten.

En rullstolsburen person kommer också att tycka att ledstängerna är användbara. Till exempel när de behöver en ledstång att hålla fast vid när de vrider rullstolen eller för att dra sig närmare tvättstället.

SupportLine tvättställ är utformat med tanke på behoven hos äldre personer och funktionshindrade. Du kan vara säker på att det finns tillräckligt med benutrymme under tvättstället.

De kan markeras med kontrasterande färger (alternativ) för att göra det är enklare för personer med demens att se och känna igen grepp och handfat. På så vis blir grepp och tvättställ lättare att hitta för användaren.

Skållskyddet säkerställer att inredningen alltid har en behaglig temperatur på utsidan. Det förhindrar att personer med demens vidrör inredningen när den känns antingen väldigt varm eller kall, vilket kan vara obehagligt om du är känslig för sensoriska stimuli.

 

Ett tvättställ som kan skjutas i sidled och justeras i höjdled

Att tvättstället kan skjutas i sidled är kanske den största fördelen med SupportLine-tvättstället. Denna funktion gör verkligen en stor skillnad för både användare och vårdare.

Många användare kommer att bli självständigare när de har de hjälpmedel som de behöver. Stödstänger är ett av de viktigaste hjälpmedlen i badrummet. Detta eftersom tvättstället har integrerade stänger och tvättstället kan skjutas i sidled. Ledstängerna och tvättstället kan skjutas i sidled. Som ett resultat av detta kommer användaren alltid att ha det nödvändiga stödet till hands.

Tvättställets flexibilitet gör att användarna känner sig säkrare. Dessutom kommer vårdarna att veta att det finns ett tillförlitligt och stabilt stöd tillgängligt för användarna.

Tvättstället finns naturligtvis både med fast höjd och med höjdjustering. Det går att välja mellan manuell eller elektrisk höjdjustering. Detta gör att det kan anpassas till den enskilda användaren som ska använda tvättstället.

 

Ett rengöringsvänligt tvättställ för privata hem, vårdhem och sjukhus

SupportLine tvättställ har en ergonomisk design med hörn och kanter som är elegant rundade så att de är lätta att rengöra.

Oavsett om du behöver ett tvättställ till ett privat hem, ett vårdhem, ett vårdcenter eller ett sjukhus kommer SupportLine att vara en högkvalitativ lösning som kännetecknas av tillförlitlighet och flexibilitet.

Först och främst måste ett tvättställ vara lätt att använda, men det ska också fungera som ett stöd för användaren. Vi tänker alltid på detta när vi designar alla våra tvättställ: De måste vara användarvänliga och säkra.

Användaren blir mer oberoende med ett tvättställ som SupportLine. Det är naturligtvis också en fördel att du får en elegant badrumsinredning som är lätt att rengöra.

Översikt

Item no.: 40-44016

HMI no.: 83703

Support Tvättställ Electric

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–96 cm med elektrisk handkontroll.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar och avloppsslang, exkl. blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44017

HMI no.: 86812

Support Tvättställ Electric

Högermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm. Höjdjustering 71–96 cm med elektrisk handkontroll.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar och avloppsslang, exkl. blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44006

HMI no.: 108077

Support Tvättställ Electric Complete

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–96 cm med elektrisk handkontroll.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44007

HMI no.: 108078

Support Tvättställ Electric Complete

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–96 cm med elektrisk handkontroll.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44014

HMI no.: 86331

Support Tvättställ Manual

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med manuellt handtag.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44015

HMI no.: 86808

Support Tvättställ Manual

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med manuellt handtag.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44004

HMI no.: 108075

Support Tvättställ Manual Complete

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med manuellt handtag.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44005

HMI no.: 108076

Support Tvättställ Manual Complete

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med manuellt handtag.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44012

HMI no.: 86332

Support Tvättställ Basic

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med justerbara vingskruvar.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44013

HMI no.: 86810

Support Tvättställ Basic

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med justerbara vingskruvar.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44002

HMI no.: 108073

Support Tvättställ Basic Complete

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med justerbara vingskruvar.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44003

HMI no.: 108074

Support Tvättställ Manual Complete

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Höjdjustering 71–101 cm med justerbara vingskruvar.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44010

HMI no.: 86333

Support Tvättställ Fixed

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Fast höjd.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare. 

Vänstermodell – blandare till vänster

Item no.: 40-44011

HMI no.: 86809

Support Tvättställ Fixed

Högermodell – blandaren är placerad på höger sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Fast höjd.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras exkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang och blandare.

Högermodell – blandare till höger

Item no.: 40-44001

HMI no.: 108072

Support Tvättställ Fixed Complete

Rättmodell – blandaren är placerad på rätt sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Fast höjd.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. böjliga vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Rättmodell – blandare till rätt

Item no.: 40-44000

HMI no.: 108071

Support Tvättställ Fixed Complete

Vänstermodell – blandaren är placerad på vänster sida.
Mått tvättställ 100 x 63,5 cm.
Fast höjd.
Tvättstället har integrerade stödhandtag med ett djup av 5 cm.
Tvättstället har inget bräddavlopp och levereras inkl. elastiska vattenslangar, avloppsslang, kåpa och blandare.

Vänstermodell – blandare till vänster

Tillbehör

Item no.: 40-44023

Support Tvättställ Electric

Kåpa för att dölja installationerna under tvättstället.
Vänstermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – vänstermodell

Item no.: 40-44024

Support Tvättställ Electric

Kåpa för att dölja installationerna.
Högermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – högermodell

Item no.: 40-44030

HMI no.: 100991

Support Tvättställ Manual

Skensystem för sidoförskjutning av tvättstället.
Förskjutning 35 cm.
Tvättstället flyttas 5,5 cm ut från väggen.

Skensystem för sidoförskjutning

Item no.: 40-44034

Support Tvättställ Elektriskt

Vatten- och avloppssats.
Detta system kan användas där installationerna placeras bredvid tvättställsenheten.
Tilläggspris.

Vatten- och avloppssats

Item no.: 40-44027

Support Tvättställ Manual

Kåpa för att dölja installationerna under tvättstället.
Vänstermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – vänstermodell

Item no.: 40-44028

Support Tvättställ Manual

Kåpa för att dölja installationerna under tvättstället.
Högermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – högermodell

Item no.: 40-44020

Support Tvättställ Fixed

Vatten- och avloppssats.
Denna sats kan användas för system med fast höjd.

Vatten- och avloppssats

Item no.: 40-44031

Support Tvättställ Manual

Vatten- och avloppssats
Denna sats kan användas för manuella system med sidoförskjutning där installationerna kan vara dolda.

Vatten- och avloppssats

Item no.: 40-44032

Support Tvättställ Manual

Vatten- och avloppssats.
Denna sats kan användas för manuella system med sidoförskjutning där installationerna kan placeras bredvid tvättställsenheten.

Vatten- och avloppssats

Item no.: 40-44021

Support Tvättställ Fixed

Kåpa för att dölja installationerna under tvättstället.
Vänstermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – vänstermodell

Item no.: 40-44022

Support Tvättställ Fixed

Kåpa för att dölja installationerna under tvättstället.
Högermodell.

Kåpa för att dölja installationerna – högermodell

Item no.: 40-44026

Support Tvättställ Electric

Fast manövreringsplatta.
Monteras i bänkskivan – samma sida som blandaren.

 

Fast manövreringsplatta – elektrisk

Item no.: 40-40935

Bottenventil med bräddavlopp

Tvättställ utan bräddavlopp. Bräddavlopp kan dock fås med denna bottenventil.

Bottenventil med bräddavlopp

Item no.: 40-44045

Beröringsfri blandare

Typ Oras Electra.
Batteridriven.

Blandare Oras Electra

Video

 

Ropox SupportLine-tvättställ

Få en kort inblick i en Ropox-badrumsmiljö som är utformad för att hjälpa personer med funktionshinder

 

Ropox-produkt i bruk

 

Se hela Ropox badrumskonceptfilmen här och låt dig inspireras

 

Tekniska data

SupportLine-tvättställ, tekniska data

Tillverkat i enlighet med följande standard: SS-ISO 17966:2016.
Material: Komposit täckt med gelcoat. Rostfritt stål. Plast.

Höjdjusterbart:
Modell Bas och Manuell – justerbar 30 cm, från 71–101 cm.

Elektrisk modell – justerbar 25 cm, från 71–96 cm.

Skjutbart i sidled: 35 cm.

Enligt SS-ISO 17966: 2016 – max. användarvikt SupportLine tvättställ:
Elektriskt stödtvättställ artikelnr: 40-44006 och 40-44007 = 520 kg
Stödtvättställ Bas artikelnr 40-44012 och 40-44013 = 400 kg
Stödtvättställ Fast artikelnr 40-44010 och 40-44011 = 400 kg

Ropox stödtvättställ finns i vänster- eller högermodell

 

Stödtvättställ vänster Stödtvättställ höger
Vänster – blandaren är placerad på tvättställets vänstra sida    Höger – blandaren är placerad på tvättställets högra sida

 

Rumslayout

 

En praktisk utformning av ett badrum kan vara en ganska komplicerad process. Det kan finnas många krav att tänka på, som funktionalitet, arbetsutrymme etc. När du påbörjar ett nytt projekt är det viktigt att du redan från början är säker på de individuella kraven. Vi måste säkerställa alla krav som finns från användaren och personalen.

Vi på Ropox anser att det är fantastisk upplevelse att göra den praktiska utformningen av badrum.

Kontakta oss för goda råd och vägledning i samband med ditt nästa badrumsprojekt.

Se olika illustrationer som visar de två olika lösningarna med SupportLine tvättställ här nedan.

 

Stödtvättställ inredning

BADRUM:

Visar stödtvättstället tillsammans med duschstolen och de specialdesignade stödarmarna. Det visar också det stöd användarna har och att det finns möjlighet att sitta säkert under bad eller när man använder badrummet i största allmänhet.