Hållbarhet

En hållbar och ansvarsfull organisation

På Ropox ligger vi i framkant vad gäller gällande lagstiftning och etiska riktlinjer. Vi agerar även miljöpolitiskt genom att integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och kontinuerligt utbilda våra medarbetare i miljöfrågor.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete nedan. 

Aktivt miljöfokus

Vi har stort fokus på vår miljöpolicy. Som ett tillverkande företag har vi en viktig roll i arbetet med att minimera vår miljöpåverkan.

Därför förhåller vi oss aktivt till branschens miljöproblem och tillmötesgår framtidens miljökrav genom fortlöpande optimeringar.

Se vårt ISO 9001: 2015-certifikat

El. från förnybara källor

Vi har ett mål att minimera vår miljöpåverkan. Därför har vi valt att täcka vår årliga elförbrukning med el från förnybara energikällor.

Certifikaten dokumenterar att vi finansierat en produktion av vindkraft som motsvarar vår egen elförbrukning och att denna vindkraft har skickats ut i elnätet.

När vi väljer certifikat från nya vindkraftverk bidrar vi också till att öka den globala produktionen av förnybar energi.

Med detta köpbevis av miljövänlig el känner vi att det finns en möjlighet att sätta handling bakom orden.

Se vårt RECS certifikat her

Kvalitetspolicy

Bra kvalitet är en fråga om inställning. 

Vi fokuserar alltid på vår kvalitetspolicy. En lättare vardag med högre livskvalitet, ökat självvärde och frihet att tryggt klara sig själv är en självklarhet för vårt dagliga arbete.

Därför ska varje medarbetare vara inställd på att göra verklig skillnad för människor med funktionsnedsättningar och deras assistenter. Med målinriktad rekrytering och personalutveckling säkerställer vi en stab av hängivna medarbetare som har viljan och förmågan att garantera en hög kvalitetsnivå på sitt arbete.

Vårt kvalitetssäkringssystem är uppbyggt efter DS/EN ISO 9001:2015.

Se vårt ISO 9001:2015 certifikat her

Design

Designprocessen är en fråga om hjärtat. 

Vårt mål är att skapa en lättare vardag med högre livskvalitet, ökat självvärde och friheten att tryggt klara sig själv.

Från idé till färdigt resultat har vi en löpande dialog med användarna- och deras assistenter, eftersom det är de som vet mest om behoven. Och vi har det gemensamt att vi ställer höga krav på användarvänlighet, produktsortiment och teknik.

Produktutvecklingen och tillverkningen sker i vår egen fabrik, där våra tekniker i nära samarbete med externa terapeuter och industridesigner gör sitt yttersta för att leverera morgondagens starkaste design av hjälpmedel och inredning till människor med nedsatt funktionsförmåga.

SEDEX SMETA

I 2022 blev vi reviderade och godkända enligt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), som inkluderar revision av etiskt affärsbeteende bland Sedex medlemmar.

SMETA är en av de mest använda procedurerna i världen inom sociala revisioner. Metoden är ett globalt erkänt verktyg för att bedöma aktiviteterna i ansvarsfulla leverantörskedjor, inklusive arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet samt miljö- och affärsetik.

FN's globala mål i praktiken

För oss är FN:s globala mål inte bara tomt prat. Vi arbetar med Global Goals av två anledningar: Dels för att det hjälper till att lösa några av världens största utmaningar, dels för att det säkrar vår framtid som företag. 

Det innebär att vi bland annat mäter vår framgång i förhållande till hur vi bidrar till att skapa en hållbar värld och FN:s Globala mål är därför en naturlig del av vårt CSR-arbete. 

Det finns tre globala utmaningar vi hjälper till att lösa: 

#4 Globalt mål: Kvalitetsutbildning 

#6 Globalt mål: Rent vatten och sanitet 

#12 Världsmål: Ansvarsfull konsumtion och produktion

UN global goals

Ropox Code of Conduct

Våra produkter säkerställer personer med funktionsnedsättning en mer självgående vardag med högre livskvalitet, samtidigt som deras medhjälpare får en bättre arbetsmiljö.

Det säger sig självt att vi tar bästa möjliga hand om våra medmänniskor och vår gemensamma omgivning. Med positionen som en av världens ledande utvecklare av hjälpmedel för funktionshindrade följer också ett globalt och socialt ansvar.

Som en del av AddLife är det viktigt för oss att leva upp till följande uppförandekod, som är djupt integrerad i vår verksamhet. Den visar hur man agerar ansvarsfullt som företag. På Ropox ligger vi i framkant vad gäller gällande lagstiftning och etiska riktlinjer. Vi agerar även miljöpolitiskt genom att integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och kontinuerligt utbilda våra medarbetare i miljöfrågor.

Läs AddLifes uppförandekod här.