About Ropox Über Ropox Om Ropox

Om Ropox

Frihet säkert att klara sig själva.

Här kan du läsa om Ropox och vi tyckar att frihet säkert att klara sig själva och samtidigt ska deras hjälpare ha en optimal arbetsmiljö så att arbetskraften läggs på det som gör mest nytta. Det har varit Ropox målsättning sedan starten 1962.

Vi är bland världens ledande specialister inom produktion av hjälpmedel och möbler för människor med funktionsnedsättningar samt utrustning för rehabilitering via sjukgymnastik. Våra produkter är erkända och uppskattade över hela världen för den höga kvaliteten, flexibiliteten och användarvänligheten.

Ropox har idag omkring 60 medarbetare och finns representerat i fyra världsdelar.