VertiInside är ett lyftsystem som gör att hyllor i köksöverskåp kan sänkas och höjas. Systemet monteras inuti skåpet och på så sätt blir ett vanligt köksskåp funktionshindervänligt.

När VertiInside har installerats kan hyllorna i överskåpen justeras på elektrisk väg inom en höjd på 49,5 cm. Det betyder att sittande användare kan sänka skåphyllorna och nå skåpets innehåll. Fast skåpet sänks finns det ändå gott om plats på köksbänken för köksredskap och köksarbete.

VertiInside gör människor med begränsad funktionsförmåga mer oberoende och självständiga eftersom de kan göra fler saker på egen hand.

Det elektriska lyftsystemet kan monteras i nya köksskåp. Det går också bra att uppgradera befintliga skåp och göra dem lämpliga för äldre människor och funktionshindrade.