Tillgänglighetsanpassade badrum

Badrumslösningar som ger mer integritet, självständighet och förbättrad livskvalitet

Intelligenta badrumslösningar för äldre och funktionshindrade

ROPOX badrumskoncept visar hur du kan utforma flexibla, funktionella, stabila och ergonomiska badrum som är anpassade till behoven hos äldre och funktionshindrade. Du hittar tvättställ, stödhandtag, duschstolar, toalettlyft, badkar, stödarmar och vårdbritsar i vårt sortiment vilket gör det möjligt för dig att skapa kompletta badrum med ROPOX-produkter som är kända för sin eleganta, ergonomiska och funktionella design som uppfyller behoven hos både användare och deras vårdare.

Badrumslösningar för personer som har svårt att gå

Stödhandfatet är robust och passar särskilt bra för personer som har svårt att gå. Tillsammans med duschsätet och de specialdesignade toalettstöden får användaren stöd och kan sitta stadigt medan hen duschar och använder badrummet överlag.

Handfatet kan ställas in på höjden och/eller skjutas åt sidan så att den passar precis till varje enskild användare.

Badrumslösningar idealiska för rullstolsanvändare

I badrum med svängbart handfat kan personer i rullstol och personer som har svårt att gå använda handfatet sittandes och därmed minimera risken för fall.

Att handfatet kan flyttas efter behov ger mer plats för att manövrera en rullstol. Det flexibla handfatet ger mer plats till att utforma kompletta badrum på färre kvadratmeter.

Lösningar som ökar självständigheten och oberoendet

Vid utformningen av ett badrum för personer med nedsatt fysisk funktionsförmåga är det viktigt att tillhandahålla nödvändiga hjälpmedel för användarna. Våra produkter använder modern välfärdsteknik eftersom den gör äldre och personer med rörelsenedsättning mer självständiga och gör det lättare för dem att tvätta händerna, använda toaletten och ta ett bad.

Med rätt hjälpmedel blir användarna mer oberoende, vilket förbättrar deras livskvalitet.

Det gör inte bara vardagen bekvämare för användaren utan ger också en bättre arbetsmiljö för assistenterna. Det är till exempel möjligt att få ergonomiska och robusta tvättställ som du kan justera i höjdled, skjuta i sidled eller svänga mot toaletten så att användaren kan tvätta händerna medan han eller hon sitter ner. Andra alternativ är att montera armstöd vid toaletten eller använda en toalettlyft om det finns behov av extra stöd för att sätta sig på och resa sig från toaletten.

Underlätta vardagen för användare och vårdare

ROPOX-konceptet gör det möjligt att skapa badrum som är tillgängliga för alla. För att ett badrum ska ge optimala förutsättningar för en användare med rörelsenedsättning och samtidigt säkerställa en hälsosam och god arbetsmiljö för vårdaren måste det utformas med tillgänglighet i åtanke.

Alla våra badrumslösningar är framtagna i nära samarbete med användare, vårdbiträden och arbetsterapeuter för att säkerställa att de tar hänsyn till alla behov hos användare och vårdare. Rätt hjälpmedel kan göra stor skillnad för vårdarna eftersom den fysiska belastningen minskar när antalet manuella lyft minimeras och de kan ge vård i hälsosamma arbetsställningar.

Ropox Badrumslösningar

Ökad självständighet

Användarna kommer att bli allt mer självförsörjande i badrummet vilket ger dem mer avskildhet, mer självständighet

Oberoende

Behovet av assistans från vårdbiträdena minskar och vårdgivarna får mer tid för andra uppgifter

Mer plats

Optimal användning av utrymme resultera i besparingar när utrymmesutnyttjandet optimeras utan att kompromissa med produktens funktionalitet

Förbättrad hygien

Med enkel åtkomst till tvättstället kommer förbättrad hygien. Den praktiska designen gör det lättare att rengöra och förhindrar ansamling av damm och smuts

Förbättrad arbetsmiljös

Tunga lyft minskar och det är lätt att anpassa produkterna till rätt arbetshöjd för vårdare när de arbetar med brukaren i badrummet

Ropox Toalettlyft