Ditt kök når flera höjder.

Ropox kökskoncept erbjuder system för bordsytor och köksskåp, vilket optimerar arbetsförhållandena i köket för både sittande och stående användare.

Ropox kökslösningar ger:

• Flexibilitet ger ökad självständighet En bas för ett stort, flexibelt träningskök eller perfekt för installation i privata hem. Höjdinställningen i privata hem gör arbetsplatsen tillgänglig för både stående och sittande, men det är också perfekt när barn ska hjälpa till i köket.

• Individuella lösningar som är anpassade efter användaren – Som kund kan man välja köksdesign från marknadens utbud av kök och inredning, och som tillägg kan Ropox höjdsystem köpas till via köksleverantören. Det går att välja flera lösningar för hur köksskåpen ska kunna höjdjusteras. Alla system för köksskåp är väggmonterade. Justering av bordsyta finns både som fristående och vägghängd.

Få en överblick över våra olika kökslösningar. Läs mer här.

VÅRA LÖSNINGAR

Våra lösningar kan användas för indredning av:
  • Vård-och äldrebostäder
  • Skyddat boende och vårdhem
  • Rehabiliteringscenter
  • Sjukhus och vårdinrättningar

Vi är alltid redo att hjälpa dig. Skicka ett mail eller ring oss.