Bordskoncept

Gör din vardag lättare.

Ropox bordskoncept kan användes i institutioner eller i privata hem som arbetsbord. Den ökade komforten och de ergonomiska fördelarna med ett justerbart arbetsbord bonus bland annat genom större arbetsglädje, förbättrad arbetsprestation och mindre sjukfrånvaro. 

Ropox bordslösningar består av ett brett produktsortiment som kan kombineras på otaliga sätt beroende på vilka behov och preferenser man vill tillgodose.

Ropox bordslösningar ger:

• Ökad självständighet via flexibilitet

• Extra pålitlighet

• Förbättrad säkerhet

VÅRA LÖSNINGAR

Våra lösningar kan användas för indredning av:
  • Vård-och äldrebostäder
  • Skyddat boende och vårdhem
  • Rehabiliteringscenter
  • jukhus och vårdinrättningar
kontakt_os

Vi är alltid redo att hjälpa dig. Skicka ett mail eller ring oss.