Höj- och Sänkbara Skötbord

Ergonomiska skötbord för barn, vilket ger bättre hälsa och säkerhet

Höj- och sänkbara skötbord för förskolor och daghem

Barnskötarna på daghem, förskolor, specialskolor och andra barnverksamheter är upptagna med att ta hand om barnen. Därför är det viktigt att de får optimala arbetsförhållanden. Personalen bör undvika att lyfta upp barnen till skötbordet, och bordet bör ha en bekväm höjd. Med Ropox skötbord kan barnskötarna ställa in bordet till optimal arbetsställning och barnen kan klättra upp på bordet själva, vilket minimerar antalet tunga lyft för barnskötarna.

MAXI2

Skötbord med säkerhetsstopp och höjdjustering från 40–100 cm. Finns med och utan integrerat tvättställ

MEDI2

Skötbord med säkerhetsstopp och höjdjustering från 60–100 cm. Finns med och utan integrerat tvättställ

Bekväm arbetshöjd för barnskötaren

Du kan sänka höjden på ROPOX skötbord så att även små barn kan komma upp på bordet utan hjälp. När barnet ligger på bordet kan barnskötaren enkelt justera höjden och höja skötbordet till en bekväm arbetshöjd där hen får en hälsosam arbetsställning. På så sätt kan de byta på barnen utan någon fysisk belastning. När man matar och byter på flera barn under en dag kan det göra stor skillnad för arbetsmiljön om denna uppgift blir enklare.

Detta är en av anledningarna till att skötborden är populära bland barnomsorgsverksamheter.

Ökad säkerhet för både barn och vuxna

Området där barnen kan ligga är så stort att även äldre barn kan ligga bekvämt. Om liggytan är för liten kan äldre barn få sina armar eller ben över sidan och i värsta fall glida av skötbordet om barnskötaren är ouppmärksam en kort stund. På Medi2 och Maxi2 skötbord ligger både yngre och äldre barn tryggt, vilket innebär ökad säkerhet för både barn och vuxna.

Vill du öka säkerheten kan du montera sidoskydd. De minimerar risken för att barn faller ned från bordet. 

Ergonomiska skötbord gör vardagen säkrare

ROPOX skötbord är en populär lösning bland barnomsorgsinstitutioner som till eksempel förskolor, daghem och specialskolor. Dels på grund av den elektriska höjdjusteringen och dels på grund av bordets form och storlek. Tvättstället är integrerat i bordsskivan och alla kanter och hörn är rundade. Det gör att det inte finns några smutshärdar där bakterier kan gömma sig och det blir lättare att hålla en hög hygiennivå.

Eftersom lyftenheten är monterad på väggen finns det inget som tar upp plats under bordet och det kan smidigt sänkas och höjas från lägsta till högsta höjd. Det finns även gott om plats under bordet för anslutning av VVS och el om du väljer en modell med integrerat tvättställ.

När barnskötarna arbetar vid skötbordet är det också viktigt att de kan nå de nödvändiga föremålen som blöjor, tvättlappar, avfallspåsar m.m. Det är därför några av skötborden är utformade med två bredder. Det är bredast där barnen ligger och smalt där barnskötaren står så att de lättare nå t.ex. hyllor på väggen. Ett annat alternativ är att montera korgar under skötbordet för att ha de nödvändiga föremålen till hands.

Ropox skötbordslösningar ger

Bättre hygien

Det integrerade tvättstället och de rundade kanterna och hörnen säkerställer att det inte finns några smutshärdar där bakterier kan gömma sig och det blir lättare att hålla en hög hygiennivå

Ökad komfort

Barnskötaren kan enkelt justera höjden och höja skötbordet till en bekväm arbetshöjd där hen får en hälsosam arbetsställning. På så sätt undviker de fysisk belastning vid blöjbyte

Högre säkerhet

Skötborden är lösningar som förbättrar barnskötarnas hälsa och säkerhet och som är säkra och trygga att använda. Risken för att barn faller ned från bordet minskas kraftigt

Förbättrade förhållanden

Barnskötarna kan ställa in bordet till optimal arbetsställning och barnen kan klättra upp på bordet själva, vilket minimerar antalet tunga lyft för barnskötarna.

Ropox Skötbord Film