Menu

VertiInside

VertiInside

Köksväggskåp med inbyggd flexibilitet

VertiInside är ett lyftsystem som monteras inuti ett köksväggskåp. När systemet är installerat kan du sänka och höja hyllorna. Det betyder att istället för att öppna skåpdörrar för att nå skåpets innehåll behöver du bara trycka på en knapp på kontrollbrytaren för att sänka hyllan till en höjd där sittande användare kan nå föremålen inuti skåpet. För personer med begränsad rörlighet har detta två betydande fördelar. Den ena är att det löser problemet med att nå föremålen i överskåpen. Den andra är att innehållet kan nås direkt när hyllorna sänks ner och man behöver inte göra plats för att öppna skåpdörrar.

I korthet: VertiInside gör det möjligt att bygga kök som är anpassade till äldre människors och funktionshindrades behov.

Passar alla köksväggskåp i standardstorlek

Du tror kanske att det är svårt att montera VertiInside lyftsystem, men faktum är att det passar i alla köksväggskåp av standardstorlek.

Det enda kravet är att skåpet ska vara minst 70 cm högt och 26,5 eller 31 cm djupt. VertiInside kan användas i skåp med en bredd på 40–100 cm.

Om du bygger ett nytt kök kan du välja att installera lyftsystemet från början, men ibland kan också en uppgradering av ett befintligt kök behöva göras för att passa användarens behov av flexibilitet och tillgänglighet. Eftersom lyftsystemet kan användas i vanliga köksskåp kan du skapa ett funktionshindervänligt kök som ser ut som ett vanligt kök.

I överskåp med VertiInside kan hyllornas höjd justeras upp till 49,5 cm upp och ner. Du sänker och lyfter hyllorna med den i köksbänken inbyggda manöverknappen eller med en handkontroll. Oavsett vilken lösning du väljer är höjdjusteringen enkel och smidig.

En säker lösning som gör vardagslivet enklare för personer med rörelsehinder

VertiInside är en lösning som gör stor skillnad för användare som vill vara självständiga och oberoende. Liksom alla ROPOX-produkter uppfyller lyftsystemet gällande standarder för hjälpmedel för personer med funktionshinder. Detta innebär att VertiInside testas och godkänns med avseende på säkerhet, hållbarhet och funktionalitet. Till exempel testas det för en belastning på upp till 80 kg jämnt fördelad över lyftsystemet.

Du kan montera en säkerhetsstopplatta för att göra de flexibla hyllorna säkra vid användning. På det här sättet kan du vara säker på att ingen kommer i kläm när höjden justeras. Säkerhetsstopplattan installeras i botten och på toppen av skåpet, och den stoppar hyllorna om de möter på motstånd när de sänks eller höjs.

Om du behöver mer ljus bänkskivan under skåpet kan du installera LED-lampor i botten av säkerhetsstopplattan. Dessa ger en trevlig och behaglig belysning över köksbordet.

Ett hissystem för privata hem och professionella kök

VertiInside är en intelligent lösning som gör äldre och rörelsehindrade självständigare och mer oberoende i köket. De kan använda köket utan att vara helt beroende av hjälp från andra vilket gör deras vardag bekvämare. Eftersom lösningen är lämplig för både nya köksskåp och befintliga kök kan den användas i privata hem, servicelägenheter, vårdhem, specialskolor eller andra institutioner där personer med begränsade funktionsförmågor deltar i köksaktiviteter.

Generic filters
Exact matches only

Generic filters
Exact matches only