Ropox UK mission & vision / Mission og vision Mission och Vision

Certifikat

Våra certifieringar garanterar våra kunder att vi uppfyller de krav som ställs i samband med dessa.

På Ropox och All Steel fokuserar vi ständigt på att stärka kvaliteten i vårt arbete. Detta görs genom att ta in sociala och miljömässiga hänsyn i all vår verksamhet.

Vi övervakar kontinuerligt alla relevanta aktiviteter som är kopplade till miljö och arbetsmiljö för att säkerställa att vår verksamhet uppfyller gällande lagkrav så gott som möjligt.

ISO 9001 och ISO 14001
Vi har implementerat ett kvalitets- och miljöledningssystem som under 2015 gjorde det möjligt att uppfylla alla standarder för att erhålla ISO 9001 och ISO 14001 certifiering.

Du kan se vår ISO9001:2015 og ISO14000:2015 här. (Version DK/GB)

SEDEX
I 2022 blev vi reviderade och godkända enligt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit), som inkluderar revision av etiskt affärsbeteende bland Sedex medlemmar.

SMETA är en av de mest använda procedurerna i världen inom sociala revisioner. Metoden är ett globalt erkänt verktyg för att bedöma aktiviteterna i ansvarsfulla leverantörskedjor, inklusive arbetsrättigheter, hälsa och säkerhet samt miljö- och affärsetik.

Klimatvänlig elektrisk
Vi har ett mål att göra vår verksamhet så miljövänlig som möjligt. Därför har vi valt att täcka vår årliga elförbrukning med el från förnybara energikällor.

Certifikaten dokumenterar att vi finansierat en produktion av vindkraft som motsvarar vår egen elförbrukning och att denna vindkraft har skickats ut i elnätet.

När vi väljer certifikat från nya vindkraftverk bidrar vi också till att öka den globala produktionen av förnybar energi.

Med detta köpbevis av miljövänlig el känner vi att det finns en möjlighet att sätta handling bakom orden.

 Du kan se vårt certifikat här. GB version.