Ropox UK the right solution

Miljöpolicy

Aktivt miljöfokus.

Vi har stort fokus på vår miljöpolicy. Som ett tillverkande företag har vi en viktig roll i arbetet med att förbättra miljön.

Därför förhåller vi oss aktivt till branschens miljöproblem och tillmötesgår framtidens miljökrav genom fortlöpande optimeringar.

Vi övervakar och redogör för de miljöaspekter som hör till samtliga företagsprocesser till exempel planering, utveckling, inköp av varor och tjänster, försäljning och tillverkning. Våra medarbetare ges all nödvändig information och utbildas i miljöförhållanden med sikte på löpande miljöförbättringar enligt DS/EN ISO14001:2015.

Vi gör all information om miljöpåverkan och miljöarbete tillgänglig offentligt och vi är lyhörda inför myndigheters, samarbetspartners och kunders önskemål och krav.