Ropox UK the right solution

Kvalitetspolicy

Bra kvalitet är en fråga om inställning.

Vi fokuserar alltid på vår kvalitetspolicy. En lättare vardag med högre livskvalitet, ökat självvärde och frihet att tryggt klara sig själv är en självklarhet för vårt dagliga arbete.

Därför ska varje medarbetare vara inställd på att göra verklig skillnad för människor med funktionsnedsättningar och deras assistenter. Med målinriktad rekrytering och personalutveckling säkerställer vi en stab av hängivna medarbetare som har viljan och förmågan att garantera en hög kvalitetsnivå på sitt arbete.

Vårt kvalitetssäkringssystem är uppbyggt efter DS/EN ISO 9001:2015 och ställer bland annat krav på leveranssäkerhet, samarbete och kunskapsutveckling.

Vi arbetar till exempel systematiskt med att samla in och använda erfarenheter. Genom att grundligt planera nya projekt och löpande analysera information kan vi förutse och avvärja potentiella kvalitetsbrister.

Läs mer här

Se det här: Se vårt ISO 9001:2015-certifikat.