CSR

Ropox Code of Conduct

Omtanke finns i vårt DNA

Våra produkter säkerställer personer med funktionsnedsättning en mer självgående vardag med högre livskvalitet, samtidigt som deras medhjälpare får en bättre arbetsmiljö.

Det säger sig självt att vi tar bästa möjliga hand om våra medmänniskor och vår gemensamma omgivning. Med positionen som en av världens ledande utvecklare av hjälpmedel för funktionshindrade följer också ett globalt och socialt ansvar.

Som en del av AddLife är det viktigt för oss att leva upp till följande uppförandekod, som är djupt integrerad i vår verksamhet. Den visar hur man agerar ansvarsfullt som företag. På Ropox ligger vi i framkant vad gäller gällande lagstiftning och etiska riktlinjer. Vi agerar även miljöpolitiskt genom att integrera miljöhänsyn i vårt dagliga arbete och kontinuerligt utbilda våra medarbetare i miljöfrågor.

Läs AddLifes uppförandekod här. GB version.

Vi är alltid redo att hjälpa dig. Skicka ett mail eller ring oss.